Könyvajánló

Jézus élete

Ellen G. White: Jézus élete

A
 világ legszebb életrajza e mű, amely bemutatja Jézus földi életét és szolgálatát. Megismerhetjük mélységes szeretetét, szánakozását, kedvességét, bölcsességét és azt a végtelen türelmet, amellyel elviselte az emberek megvetését, gyalázkodását, hogy nem ismerték fel benne az Isten Fiát, aki a bukott ember megmentése céljából jött erre az agyongyötört, bűn-terhelt kis bolygóra...


A könyv megrendelése az Adventkiadó honlapjáról itt.
Ellen G. White: A nagy küzdelem - Reményünk: a küzdelem véget ér


Egy több mint száz esztendővel ezelőtt megírt könyv, szerzője Ellen Gould White, akinek számos munkáját fogadták érdeklődéssel magyar olvasói.
A nagy küzdelem
 1827 és 1915 között élt és munkálkodott főként Amerikában. Életében 24 kötet könyve jelent meg nyomtatásban, halálakor pedig két újabb könyv kézirata várt kiadásra. Mintegy 4600 folyóiratcikket készített, 200-nál több kisebb füzetecskét írt és ezen kívül még több tízezer oldalnyi feljegyzés, levél és dokumentum maradt utána.Ez a könyv 1888-ban jelent meg először, azóta több tucat nyelvre fordították. Annak a nagy sorozatnak a záró kötete ez, amelyet az elmúlt évek során magyar nyelven is megjelentettünk. Ez a sorozat a teremtéstől az újjáteremtésig tekinti át a megváltási terv történetét, az üdvösségtörténetet. Ennek a hatalmas, több mint három és fél ezer oldalas sorozatnak ez a könyv volt az iránytűje, hiszen ez készült el először.Azzal a biztos tudattal bocsátjuk útjára ezt a kötetet – amely a hetednapi adventisták számára klasszikus műnek számít -, hogy a mai egyház, a mai kereszténység számára is komoly mondanivalója van.

A könyv megrendelése az Adventkiadó honlapjáról itt.